Zemní práce Řevničov

cat318m-150

Výkopy základů a rýh, skrývka ornice a jiné bourací práce, úpravy terénu. Bagrování, nakládání a shrnování.

Otočný bagr CAT 318M, Traktorbagr CAT 438C